Regulamin Kite Hostelu

 

1. Recepcja kite hostelu czynna jest w godzinach 9.00-20.00.
2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00. Możliwe jest wcześniejsze
zakwaterowanie po uprzednim skontaktowaniu się z recepcją. W godzinach 9.00-14.00 trwa sprzątanie
obiektu.
3. Kwaterowanie Gości odbywa się w godzinach 14.00-22.00. Późniejsze zakwaterowanie jest możliwe po
uprzednim powiadomieniu o tym fakcie pracownika recepcji hostelu i podlega opłacie 30zł.
4. Hostel nie udostępnia pościeli w cenie pobytu. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja i podlega
dodatkowej opłacie 30 zł za cały pobyt.
5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 2.00 – 10.00.
6. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz uiszczenia opłaty za nocleg. Goście nie posiadający ważnego dokumentu,
nie zostaną przyjęci.
7. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena
zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc
w hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej www.kitehostel.pl.
8. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin
albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hostelu.
9. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych.
10. Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach
szczególnych, takich jak: agresja uczestników grupy w stosunku do recepcjonistów lub innych Gości,
zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez
okna na ulice lub otoczenie hostelu.
11. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wyproszona z hostelu bez
możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.
12. W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić się do pracownika recepcji najpóźniej do godziny 11.00
13. Przed opuszczeniem hostelu, Goście proszeni są o pozostawienie kluczy w recepcji.
14. Obowiązkiem Gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w części wspólnej hostelu.
15. W przypadku uszkodzenia wyposażenia hostelu, koszty naprawy sprzętu ponoszą odpowiedzialni za
zniszczenia Goście.
16. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną
odpowiedzialność finansową.
17. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia.Palenie w budynku jest surowo
zabronione. Kara za palenie wynosi 250 zł.
18. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi jak i ogólnymi
zasadami bezpieczeństwa.
19. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom recepcji.
20. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pokojach, części wspólnej oraz
przebieralni.
21. Hostel nie zwraca wpłaconych zadatków.
22. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, hostel zastrzega sobie prawo do
pobrania opłaty za pierwszą dobę. Hostel w takim przypadku obciąży opłatą kartę kredytową gościa i anuluje
rezerwację na pozostałe noce.
23. Wszystkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed
zameldowaniem grupy.
24. Z chwilą dokonania rezerwacji lub zameldowania Gość hostelu przyjmuje do wiadomości akceptuje
niniejszy regulamin.